O JLA

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

2_big Spółka JLA powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Właścicielem Spółki jest Gmina Jarocin, która posiada 100% udziałów.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Pierwszym prezesem zarządu został Andrzej Frąckowiak. W roku 2008 Prezesem Zarządu został Pan Janusz Kędzierski, który funkcję tą pełnił od marca do października. Od października 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Grzegorz Mirkiewicz. W kwietniu 2013 r. powołano drugiego Członka Zarządu, którym został Pan Bartosz Ziółkowski. W Lutym 2015, prezesem Zarządu został Pan Maciej Zegar.

Obecy skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 • Grzegorz Czerwiński - przewodniczący RN
 • Katarzyna Dudziak - członek RN
 • Krzysztof Mielnik - członek RN

Jarocińskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzą działalność w zakresie:

 • Transportu miejskiego i podmiejskiego.
 • Przewozów autokarowych na terenie Polski i za granicą.
 • Przewozów szkolnych i dzieci niepełnosprawnych.
 • Napraw pojazdów samochodowych własnych oraz wykonywania usług na zewnątrz (posiadając specjalizację w naprawach pojazdów IVECO).
 • Wynajmowania powierzchni reklamowych na autobusach i wiatach przystankowych.

Spółka stopniowo rozwijała się. Największe zmiany nastąpiły od 2008 roku kiedy to funkcję Prezesa objął Grzegorz Mirkiewicz. Dzięki pozyskanemu kredytowi zakupiono 10 nowych autobusów. Powstała możliwość uruchomienia nowych linii autobusowych.

Podpisano umowę z firmą Kapena Słupsk na wykonywanie w warsztacie JLA napraw gwarancyjnych pojazdów Kapeny i IVECO.

Wprowadzono pełną fiskalizację sprzedaży biletów w JLA umożliwiającą:

 • zakup biletów jednorazowych w autobusie u kierowcy,
 • sprzedaż biletów miesięcznych przez kasę fiskalną w nowo utworzonych punktach sprzedaży w Jarocinie oraz w Bibliotece w Kotlinie,
 • uzyskiwanie dopłat z Urzędu Marszałkowskiego do ustawowych biletów miesięcznych z gmin poza Gminą Jarocin.

Wprowadzono bilety dwutygodniowe oraz bilety w jedną stronę. Istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego bez konieczności przedstawienia zaświadczenia zakładu pracy czy szkoły.

Zarząd Spółki JLA w ostatnim czasie uczestniczył w realizacji dwóch unijnych projektów i uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5,5 miliona złotych w związku z czym Spółka wzbogaciła się o 13 autobusów.

Spółka brała udział (inicjatywa i monitorowanie projektu) przy zakupie autobusu dla niepełnosprawnych dzieci przez Gminę Jarocin (użytkowanie pojazdu przez JLA) z dofinansowaniem przez PFRON .

Przeprowadzono termomodernizację budynku administracyjno – warsztatowego przy pomocy środków WFOŚiGW,

Wprowadzono na terenie zajezdni Spółki mikrostację paliw – bezobsługową stację paliwa zarządzaną internetowo oraz internetowy zakup części zamiennych do autobusów.

Facebook