6 linii zawieszonych od 6 stycznia

Od 6 stycznia 2017 roku Jarocińskie Linie Autobusowe zawieszają kursy autobusów na 6 liniach, które obsługują mieszkańców gmin Żerków i Jaraczewo. Decyzja zarządu spółki jest konsekwencją wczorajszego nieuchwalenia przez radę powiatu budżetu na rok 2017.

Podczas wczorajszej sesji rady powiatu radni nie przyjęli projektu budżetu na przyszły rok. - Nieprzyjęcie zaproponowanego przez zarząd powiatu budżetu na przyszły rok stawia pod znakiem zapytania realizację porozumienia zawartego między naszymi samorządami, w którym powiat powierzył gminie realizację zadań w zakresie zarządzania i organizacji publicznego transportu zbiorowego i tym samym zobowiązał się do przekazywania na ten cel niezbędnych środków finansowych – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Przeciw uchwale budżetowej zaproponowanej przez zarząd powiatu byli radni, reprezentujący PO i PSL oraz radni Mariusz Stolecki i Zbigniew Kużdżał z gminy Żerków oraz radny Jan Szczerbań z gminy Jaraczewo. – Tą decyzją radni żerkowscy i radny z Jaraczewa szkodzą swoim mieszkańcom, których część może pozostać bez żadnego połączenia komunikacyjnego z początkiem stycznia – zaznacza włodarz Jarocina. - Obecnie rocznie dokładamy do JLA ponad 3 mln zł, więc tutaj jawi się pytanie, czy prywatny przewoźnik którego forsują radni z Żerkowa dołoży do funkcjonowania komunikacji na tym terenie, czy będzie musiał za to zapłacić powiat i czy będzie miał na to środki – konkluduje burmistrz Jarocina.

W przypadku Żerkowa chodzi o zwieszenie linii nr: 11,12 i 20, a Jaraczewie o linie: 13, 14 i 16. - Kursowanie autobusów tych linii zostają zawieszone od 6 stycznia, czyli z momentem upływu terminu sprzedanych biletów miesięcznych. Tym samym nie będziemy sprzedawać biletów na te linie na styczeń – informuje Maciej Zegar, prezes JLA. Bez zmian pozostają kursy na liniach, obsługujących gminy: Dobrzyca, Kotlin i Nowe Miasto. – Między tymi gminami a gminą Jarocin zawarte są porozumienia komunikacyjne, na mocy których przekazują one środki finansowe na organizację transportu zbiorowego – zaznacza prezes Zegar.

 

jla1

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook