Emisja obligacji przychodowych

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji przychodowych przez emitenta: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie.

Na podstawie art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 238 ze zm.) Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie, jako emitent, zawiadamia o emisji obligacji przychodowych w ilości 349 sztuk po 10.000 zł. każda, w ramach serii nr 1 (Kod JLA1OP1127), transzy nr 3, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.490.000,00 zł.

Całkowita wartość obligacji przychodowych wyniesie docelowo 10.800.000,00 zł.

Obligacje przychodowe, w ramach ww. emisji, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, które oznacza prowadzenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz usług dodatkowych świadczonych w związku z taką działalnością lub w oparciu o majątek jej służący.

Przemysław Musielak
Prezes Zarządu

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook