Gminne spółki po raz pierwszy na plusie!

Po raz pierwszy w historii samorządu jarocińskiego wszystkie spółki komunalne zamknęły swoją działalność z wynikiem na tak zwanym plusie. Oznacza to, że żadna z firm w roku 2015 nie odnotowała strat. - Działalność komunalna to działalność specyficzna, której celem nie jest generowanie wielkich zysków, natomiast przy planowaniu nowych zadań oraz ze względu na współpracę z bankami i innymi instytucjami finansowymi ważne jest jednak, żeby ten wynik był pozytywny – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Miejskie spółki, uzyskując bardzo dobre wyniki finansowe, zwłaszcza w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, już planują kolejne inwestycje.

Najlepsze wyniki uzyskały dwie największe spółki – Zakład Gospodarki Odpadami oraz  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, osiągając odpowiednio zyski: 2,4 mln zł i 1,3 mln zł. - Pozostałe spółki są znacznie mniejsze i ich celem nie jest generowanie wielkich zysków, jak chociażby Jarocińskie Linie Autobusowe, które po raz pierwszy od dłuższego czasu albo nawet w swej historii osiągnęły wynik na plusie – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.

- Dodatnie wyniki finansowe spółek to efekt zmiany zarządzania majątkiem gminnym. Najważniejsze, że udało się nam to osiągnąć przy braku podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, przy braku podwyżki cen wody, przy braku podwyżki cen za zrzut ścieków oraz przy braku podwyżki stawek podatków. Nie podnosząc kosztów życia mieszkańców, dajemy coraz więcej aktywności i usług oraz ich dostępności – zaznacza włodarz gminy.

Jarocińskie Linie Autobusowe, mimo braku podwyżki cen biletów oraz niższej, niż pierwotnie zakładano, dotacji z budżetu miasta, osiągnęły blisko 120 tys. zysku.   - Nowy prezes zrobił tutaj „dobrą robotę” i cieszę się, że spółka, otrzymując znacznie niższą rekompensatę za bilety ulgowe i darmowe dla osób 70+, uzyskała pozytywny wynik finansowy – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.  Rekompensata na 2015 rok planowana była 4,4 mln zł, natomiast ostatecznie miasto przekazało spółce z tego tytułu 3,4 mln zł.

Jarocińskie „emki” cały czas się rozwijają. W zeszłym roku uruchomiły dwie nowe linie – nr 18 do Tarzec oraz nr 20 – z Żółkowa przez Dobieszczyznę. Poszerzają także gamę usług, umożliwiając zakup biletów miesięcznych  w szkołach, zakup biletów elektronicznych przez telefon i  internet oraz uruchomiając system dynamicznej informacji pasażerskiej kiedyprzyjedzie.pl. Dzięki niej pasażerowie mają dostęp do aktualnych informacji o rzeczywistym pojawieniu się danego autobusu na przystanku.

1-wst

Możliwość komentowania jest wyłączona.