Informacja

Informacja dla pasażerów kupujących bilety okresowe na liniach komercyjnych z/do miejscowości

  • Linia 10 - Dobrzyca, Galew, Strzyżew, Trzebin;
  • Linia 15 - Książ Wlkp.;
  • Linia J - Stara Obra, Nowa Obra, Wałków, Koźmin;
  • Linia PJ- Piekarzew, Kowalew, Pleszew

Zarząd Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. informuje, że od stycznia 2018 r. będą sprzedawane tylko bilety miesięczne obowiązujące od 1-go do ostatniego dnia miesiąca, a nie jak dotychczas okresowe na 30 dni. W związku z tym w miesiącu grudniu bilety okresowe będą sprzedawane tylko z datą obowiązywania do końca roku. Cena takiego biletu będzie skorygowana odpowiednio do ilości dni ich obowiązywania. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 790 643 644

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook