Unieważnienie postępowania dotyczącego zapytania

Unieważnienie postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn.: Opracowanie strategii promocji projektu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości usług komunikacji zbiorowej świadczonych przez Gminę Jarocin w obszarze transportu publicznego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3 Energia – Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Treść unieważnienia

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook