Dostawa paliwa do pojazdów Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., ZGO-NOVA Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji UE.

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2015 r. (02.11.2015)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane w dniu 2.11.2015 r. (02.11.2015)

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 5.11.2015 r. (05.11.2015)

 

SIWZ (02.11.2015)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (02.11.2015)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie art . 22 ust. 1 uPzp (02.11.2015)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp (02.11.2015)

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (02.11.2015)

Załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (02.11.2015)

 

Treść zapytań i odpowiedzi (17.11.2015 r.)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane w dniu 17.11.2015

Zmiana zapisów SIWZ (17.11.2015)

Zmiana Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (17.11.2015)

 

20.11.2015 r.

Opublkowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2015

 

 

17.12.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

OPUBLIKOWANE-OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU

OPUBLIKOWANE-OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-Z-DNIA-20112015

OPUBLIKOWANE-SPROSTOWANIE-OGLOSZENIA-O-ZAMOWIENIU

PRZESLANE-OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU

SIWZ

SPROSTOWANIE-OGLOSZENIA-O-ZAMOWIENIU

SPROSTOWANIE-OGLOSZENIA-O-ZAMOWIENIU-WYSLANE-DNIA-17112015

TRESC-ZAPYTAN-I-ODPOWIEDZI

Zal-nr-1-do-SIWZ-formularz-ofertowy

Zal-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-art-22-uPzp

Zal-nr-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-art-24-uPzp

Zal-nr-4-do-SIWZ-projekt-umowy-paliwo (1)

Zal-nr-4-do-SIWZ-projekt-umowy-paliwo

Zal-nr-5-do-SIWZ-Grupa-kapitalowa

Zmiana zapisów SIWZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.