Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu użytkowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

25.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp

Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp

Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych głównych dosta

Zał. nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Zał. nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

30.11.2015 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Zmiana załącznika nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

 

14.12.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.