Przebudowa placu Jarocińskich Linii Autobusowych przy ul. Zacisznej w Jarocinie wraz z budową myjni autobusowej i przebudową części budynku administracyjno-warsztatowego oraz utworzenie punktu tankowania pojazdów JLA wraz z wyposażeniem w urządzenia myjni autobusowej (JLA.P2.2018) 07-06-2018

Przedmiot zamówienia

Nr sprawy: JLA.P2.2018

Przebudowa placu Jarocińskich Linii Autobusowych przy ul. Zacisznej w Jarocinie wraz z budową myjni autobusowej i przebudową części budynku administracyjno-warsztatowego oraz utworzenie punktu tankowania pojazdów JLA wraz z wyposażeniem w urządzenia myjni autobusowej.

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [08-06-2018]

Zmiana zapisów SIWZ [08-06-2018]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SIWZ Tom II Projekt umowy

SIWZ TOM III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SIWZ TOM IV STWiOR JLA

SIWZ TOM V Kosztorys ofertowy

Treści zapytań i wyjaśnienia

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie

 

Data opublikowania: 07-06-2018 14:57, Paweł Łakomy

Aktualizacja: 03-07-2018 10:50, Paweł Łakomy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook