Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Ogłoszenie nr 604465-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
SIWZ Tom II Wzór umowy

Treści zapytań i wyjaśnienia

 

Informacja z otwarcia ofert

otwarcie ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Data opublikowania: 14-08-2018 17:10, Paweł Łakomy

Aktualizacja: 27-08-2018 14:25, Paweł Łakomy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook