Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 - Wyszczególnienie składek dla poszczególnych pojazdów

Zał. nr 4 - Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych

Zał. nr 5 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp

Zał. nr 6 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp

Zał. nr 7 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 8 - Wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ ZP/01/12/2015

 

08.01.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

11.01.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - KOREKTA

Możliwość komentowania jest wyłączona.