Zakup dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018r. autobusów turystycznych dla potrzeb JLA Sp. z o.o. w Jarocinie [19-12-2017]

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018 roku autobusów turystycznych dla potrzeb JLA Sp. z o.o. w Jarocinie.

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - WYSŁANE SIWZ TOM I IDW SIWZ Tom II Projekt umowy SIWZ Tom III Opis techniczny przedmiotu zamówienia

ZMIANA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki:

Zmiana zapisów SIWZ Formularz 3.4 SPROSTOWANIE

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (26.01.2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji:

19-12-2017 godzina 11:57

Data modyfikacji:

12-02-2018 godzina 20:03

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook