Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Przebudowa placu Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ulicy Zacisznej 5 w Jarocinie wraz z budową myjni autobusowej".

Opracowanie powinno zawierać projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy.

Oferty należy składać do dnia 06.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Facebook