Ubezpieczenie floty, majątku i interesu majątkowego Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Ubezpieczenie floty, majątku oraz interesu majątkowego Trans Pegaz Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 775570-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Ubezpieczenie floty, majątku i interesu majątkowego Jarocińskich Linii Autobusowych Sp.  z o.o. oraz Ubezpieczenie floty, majątku oraz interesu majątkowego Trans Pegaz Sp. z o.o.

 
Nazwa pliku do pobrania Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 30.12.2020 30.12.2020
SIWZ Tom I IDW 30.12.2020
SIWZ TOM II - PROJEKT UMOWY 30.12.2020
SIWZ TOM III - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30.12.2020
FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 30.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 07.01.2021
ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW 07.01.2021
WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SIWZ 08.01.2021
Informacja z otwarcia ofert 18.01.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.01.2021

Możliwość komentowania jest wyłączona.