Świadczenie pogwarancyjnych usług, serwisu, przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 765220-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.: „Świadczenie pogwarancyjnych usług, serwisu,  przeglądów i napraw autobusów eksploatowanych w Jarocińskich Liniach Autobusowych  Sp. z o.o.”

Nazwa pliku do pobraniaData publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 10.12.2020
SIWZ Tom I IDW NOWY 10.12.2020
SIWZ Tom II Wzór umowy - usługi warsztatowe 10.12.2020
FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 10.12.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 10.12.2020
ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW 10.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 17.12.2020
Wybór najkorzystniejszej oferty 21.12.2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.