Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Numer postępowania JLA/ZP/1/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w JLA Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/37828/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej https://www.jlajarocin.pl

Nazwa pliku do pobrania Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 30.08.2021
SWZ 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY. 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIA. 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 4 - GRUPA KAPITAŁOWA. 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI 30.08.2021
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB 30.08.2021

Możliwość komentowania jest wyłączona.